Relacja z Walnego Zebrania Przedstawicieli Banku

27 marca 2018 roku odbyło się pierwsze po przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Walne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu, W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich: Pani Marzena Józefa Ślubowska - Wójt Gminy Sońsk, Pan Piotr Kostrzewski - Wójt Gminy Siemiątkowo, Pan Ryszard Giszczak - Wójt Gminy Raciąż oraz Pani Dagmara Kontraktowicz - Dyrektor Oddziału SGB-Banku S.A w Ciechanowie,  

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Raciążu, w składzie: Piotr Janusz Pniewski - Prezes Zarządu, Mirosław Jabłonowski - Zastępca Prezesa Zarządu, Piotr Rajkowski - Zastępca Prezesa Zarządu.

Podjęta została uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 2 299 266,70 zł, w tym przeznaczenia części zysku na dywidendę dla członków BS w wysokości 6,00 %. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku. W roku 2018 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo - finansowe Banku Spółdzielczego w Raciążu w 2018 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju oraz planu finansowego.

Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022. W skład nowej 11 osobowej Rady zostali powołani: Wojciech Bońkowski, Gabriela Cieślak, Lucyna Gorzkiewicz, Maciej Klejna, Stanisław Ludwikowski, Włodzimierz Maziński, Kazimierz Miklewski, Stanisław Orzechowski, Andrzej Pokorski, Stefan Stawiński oraz Szymon Stefański.

W imieniu Zarządu, Prezes Piotr Pniewski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. Suma bilansowa Banku na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 330 268 tys. zł i była wyższa od stanu na koniec 2016 r. o 33,48%. Fundusze własne wyniosły 39 357 tys. zł i zwiększyły się o 21,67% w porównaniu z końcem 2016r. Na koniec 2017 roku Bank zrzeszał 1 285 członków. Zadeklarowali oni ogółem 2 486 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 1 000 PLN. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 19,11%. Zysk netto Banku wyniósł 2 299 tys. zł. W Banku ulokowano 279 794 tys. zł depozytów sektora niefinansowego i budżetowego. Wartość portfela kredytowego wyniosła 215 431 tys. zł.. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych, Bank dynamicznie się rozwija, zajmując z roku na rok coraz wyższą pozycję w Zrzeszeniu SGB. Na koniec 2017 r. pod względem wielkości sumy bilansowej Bank Spółdzielczy w Raciążu zajął 39 miejsce, a pod względem posiadanych funduszy własnych miejsce 21.

Fotogalegia:

Zobacz także

Komunikaty

Zmiana daty podania wyników losowania

Informujemy, że decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zatwierdzony został aneks do Regulaminu Loterii promocyjnej "Lokata SGB (Zima 2019)"...

więcej

Licytacje nieruchomości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obwieszczeniami licytacji nieruchomości położonych gminie Sońsk.

więcej