Konto BIZNES mini

Konto małe firmy

Przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (małych firm) i służy w głównej mierze do rozliczeń z ZUS i US.

Przedsiębiorca może również za jego pomocą gromadzić środki pieniężne oraz przeprowadzać inne rozliczenia związane z swoją działalnością.

Do otwarcia konta oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru NIP, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą powinny złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Posiadacz konta może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania kontem w zakresie określonym w treści wydanego pełnomocnictwa.

Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych. Więcej informacji.

Dlaczego warto?

Korzyści

  • Niskie prowizje i opłaty
  • Dostęp do środków przez internet, bankomaty oraz w placówkach Banku
  • Szeroki zakres dodatkowych produktów i usług
  • Bezpieczeństwo zgromadzonych środków
  • Zlecenia natychmiastowe realizowane 24h przez 7 dni w tygodniu
Zobacz także

Bankowość internetowa

Nowoczesny i bezpieczny dostęp do konta przez internet.

więcej

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj sie z nami

Obsługa klienta

+48 (23) 679-96-49

Bank Spółdzielczy
w Raciążu

ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż
tel. +48 (23) 679-96-31
tel. +48 (23) 679-96-49
fax. +48 (23) 679-11-33