Stawki i stopy procentowe

Stawki WIBOR i WIBID

Wybierz datę
1M
3M
WIBOR
1.63%
1.7%
WIBID
1.43%
1.5%

Stopy procentowe NBP

Wybierz datę
Oprocentowanie w skali rocznej
obowiązuje od
Stopa referencyjna
1.5%
2015.03.03
Stopa lombardowa
2.5%
2015.03.03
Stopa depozytowa
0.5%
2015.03.03
Stopa redyskonta weksli
1.75%
2015.03.03

WIBOR 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBOR 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca