Stawki i stopy procentowe

Stawki WIBOR i WIBID

Wybierz datę
1M
3M
WIBOR
1.4%
1.45%
WIBID
0.94%
0.97%

Stopy procentowe NBP

Wybierz datę
Oprocentowanie w skali rocznej
obowiązuje od
Stopa referencyjna
1%
2020.03.18
Stopa lombardowa
1.5%
2020.03.18
Stopa depozytowa
0.5%
2020.03.18
Stopa redyskonta weksli
1.05%
2020.03.18

WIBOR 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBOR 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca